Wielki Brat przed trybunałem

Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się w dwóch precedensowych sprawach dotyczących masowej inwigilacji w krajach europejskich. Obie były pokłosiem ujawnienia przez Edwarda Snowdena informacji o wspólnym przekazywaniu danych przez służby bezpieczeństwa USA i Wielkiej Brytanii. W pierwszej sprawie, Big Brother Watch i...

czytaj więcej

Konwencja haska a prawa ojca

K.J. jest obywatelem polskim mieszkającym na stałe w Kent w Wielkiej Brytanii. W 2010 r. urodziła mu się córka poczęta w związku małżeńskim. W lipcu 2012 r. dziewczynka wraz z matką wyjechała (za zgodą mężczyzny) na wakacje do Polski. Po miesiącu kobieta poinformowała K.J., że nie zamierza wrócić na Wyspy, bo nigdy się tam...

czytaj więcej

Kara dla ławnika za szukanie informacji w internecie

Trybunał niezwykle rzadko ma okazję rozpatrywać skargi dotyczące naruszenia art. 7 konwencji, czyli zakazu karania bez podstawy prawnej. Tak było w sprawie Dallas przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 38395/12). (więcej…)

czytaj więcej

Dowody pośrednie wystarczająco rzetelne

Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Horncastle i inni przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 4184/10), wypowiedział się na temat dowodów pośrednich wykorzystywanych w postępowaniu karnym. Odwołując się do wcześniejszej sprawy rozstrzygniętej przez Wielką Izbę (Al-Khawaja i Tahery przeciwko Wielkiej Brytanii),...

czytaj więcej

Parlamentarna komisja śledcza w Trybunale

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekając w sprawie Hoon przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 14832/11), wypowiedział się 4 grudnia 2014 r. na temat rzetelności postępowania parlamentarnych komisji śledczych badających korupcyjne zachowanie polityka. Geoffrey Hoon w latach 1992–2010 był parlamentarzystą. W 2009 r. Hoon...

czytaj więcej