Udostępniający link nie odpowiada z automatu za treść

Każdy z nas codziennie dzieli się co najmniej kilkoma linkami. Czy możemy się w ten sposób narazić na odpowiedzialność? O prawie do umieszczania hiperłączy w sieci Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się w precedensowej sprawie Magyar Jeti (skarga nr 11257/16). Skarżącym był właściciel węgierskiego portalu...

czytaj więcej

Czy prawo powszechne obowiązuje Kościoły

Czy relacje kleru z Kościołami podlegają prawu powszechnemu oraz ochronie na podstawie krajowych konstytucji i międzynarodowego systemu praw człowieka? ETPC rozważał ten problem, rozpatrując sprawę Nagy p. Węgrom (skarga nr 56665/09). Węgierski pastor Chrześcijańskiego Kościoła Reformowanego został w 2003 r. mianowany na...

czytaj więcej

Rencistka wygrywa w Strasburgu

Belane Nagy jest obywatelką Węgier. Od maja 1975 r. do 1997 r. była zatrudniona i odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne. Od kwietnia 2001 r. nabyła uprawnienia do renty w związku z orzeczonym 67-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, trwałą niepełnosprawnością i przepracowaniem minimalnej liczby lat. Stan zdrowia kobiety...

czytaj więcej

Zgromadzenie spontaniczne nie zawsze uzasadnione

Gyorgy Budahazy, obywatel Węgier, działacz prawicowy, w lipcu 2002 r. w akcie protestu przeciwko niszczeniu kart do głosowania z wyborów parlamentarnych zatamował ruch na głównym moście w Budapeszcie. On i kilka innych osób zaparkowało sześć samochodów, zatrzaskując zamki i uniemożliwiając dostanie się do aut. Pojazdy...

czytaj więcej

Jedna sprawa, dwa trybunały

Dwa trybunały europejskie, ETPC oraz TSUE, zmuszone są wsłuchiwać się w siebie nawzajem. TSUE w większości przypadków opiera swoje orzecznictwo dotyczące praw fundamentalnych na dorobku orzeczniczym Strasburga. ETPC z kolei musi brać pod uwagę zobowiązania nałożone na państwa członkowskie przez ustawodawcę unijnego. Decyzja...

czytaj więcej

Dziennikarz sygnalista wygrał w Strasburgu

Gábor Matúz jest dziennikarzem telewizyjnym. Przez wiele lat był zatrudniony przez węgierską telewizję państwową, gdzie odpowiadał za periodyczny program kulturalny „Nocne schronienie”. Przewodniczył także związkowi zawodowemu. W swoim programie przeprowadzał wywiady z uznanymi postaciami węgierskiego życia kulturalnego....

czytaj więcej

Nie dla działalności organizacji skrajnych

Kiedy europejską prasę zaczęły obiegać zdjęcia defilujących przez Budapeszt umundurowanych i wykrzykujących antyromskie hasła oddziałów Ruchu Gwardii Węgierskiej, coraz wyraźniej wskazywano na neonazistowski i neofaszystowski charakter organizacji będącej bojówką skrajnie nacjonalistycznej partii Jobbik i Stowarzyszenia...

czytaj więcej

Religia jest przeszkodą w byciu rodzicem?

Na to pytanie musiał odpowiedzieć europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrujący skargę Węgra, który ze względu na wyznanie został pozbawiony kontaktów z dzieckiem. Pero Vojnity jest wyznawcą Kongregacji Wiary (Hit Gyülekezete). Po rozwodzie sąd pozbawił jego byłą żonę władzy rodzicielskiej, odmawiając jednocześnie...

czytaj więcej

Trybunał wśród romskich dzieci

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Horváth i Kiss przeciwko Węgrom utrwala wyznaczoną już uprzednio linię orzeczniczą dotyczącą dyskryminacji romów w aspekcie edukacji. W pewnych fragmentach wykracza jednak poza ustalony dotychczas standard, jeszcze mocniej akcentując konieczność zmierzenia się przez państwa...

czytaj więcej