Ekologia może być uzasadnieniem ograniczenia prawa własności

Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie miał okazję wypowiadać się na temat potrzeby ochrony środowiska. Najczęściej działo się to na gruncie art. 8 (prawo do życia prywatnego), gdy zwiększony hałas bądź zanieczyszczenia uniemożliwiały spokojne funkcjonowanie jednostce. W ostatnim tygodniu ETPC nieoczekiwanie...

czytaj więcej

Reprywatyzacja musi być skuteczna

Rozliczenie z przeszłością nie może być pozorne – do takiego wniosku można dojść w oparciu o lekturę wyroku Ana Ionescu i inni przeciwko Rumunii (skarga nr 19788/03 i 18 innych). Skargi do ETPC wniosła grupa 34 obywateli różnych państw (głównie Rumunii, ale także Niemiec i Francji). Z uwagi na podobieństwo stanów faktycznych...

czytaj więcej

Kontradyktoryjność elementem rzetelnego postępowania

Elena Alexe jest rumuńską obywatelką, urodzoną w Galati. W 1945 r. jej matkę pozbawiono budynku mieszkalnego. Alexe podjęła starania w celu odzyskania nieruchomości. W lutym 2006 r. uzyskała ostateczny wyrok sądu, który zwracał jej budynek oraz wskazywał, że został on bezprawnie wywłaszczony, a następnie sprzedany innemu...

czytaj więcej

Wirtualne granice prywatności pracownika

Bogdan Barbulescu, obywatel Rumunii, był sprzedawcą w prywatnej firmie. Na proś- bę pracodawcy utworzył konto na Yahoo i przez komunikator tekstowy odpowiadał na pytania klientów. W 2007 r. został zwolniony z  powodu naruszenia regulaminu spół- ki. Pracodawca poinformował mężczyznę, że od 5 do 13 lipca jego korespondencja...

czytaj więcej

Uniwersytet dostępny dla niepełnosprawnych

Gherghina, obywatel Rumunii, uległ wypadkowi podczas pierwszego roku studiów na Uniwersytecie w Pitesti. Został sparaliżowany i początkowo musiał korzystać z wózka. Dopiero w 2007 r., gdy jego stan się polepszył, zaczął poruszać się o kulach na płaskich powierzchniach. Ze względu na chorobę uczelnia zezwoliła...

czytaj więcej

Unieważnienie adopcji po 31 latach narusza prawo do prywatności

Wyrok w sprawie Zaiet przeciwko Rumunii jest pierwszym rozstrzygnięciem trybunału strasburskiego dotyczącym problemu unieważnienia adopcji. Badając skargę ETPC oceniał, czy unieważnienie tak doniosłego aktu oraz konsekwencje majątkowe wynikające z odebrania skarżącej spadku należnego jej po zmarłej matce adopcyjnej stanowiły...

czytaj więcej

Kolizja prawa do prywatności i swobody dziennikarskiej wypowiedzi

W wydanym 28 października br. wyroku w sprawie Ion Cârstea przeciwko Rumunii trybunał w Strasburgu kolejny raz przypomniał, w jaki sposób państwa strony europejskiej konwencji mają obowiązek chronić prawo do prywatności. Orzekł również, że samo przypuszczenie o działaniu przez dziennikarza w dobrej wierze nie jest wystarczającą...

czytaj więcej

NGO przed trybunałem w zastępstwie ofiary

Europejski Trybunał Praw Człowieka umożliwił wniesienie skargi przez organizację pozarządową Center for Legal Resources (CLR) w imieniu młodego Roma, Valentine Câmpeanu, który zmarł w szpitalu psychiatrycznym (skarga nr 47848/08). Sytuacja, gdy zamiast ofiary przed trybunałem występuje NGO, jest precedensem. W 2003 r., w wieku...

czytaj więcej

Więzienna dieta a wolności sumienia i wyznania

  Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 17 grudnia 2013 r. ważne orzeczenie w sprawie Vartic przeciwko Rumunii, w którym nie tylko po raz kolejny wypowiedział się na temat zakresu ochrony przyznanej na mocy art. 9 europejskiej konwencji praw człowieka (wolność myśli, sumienia i wyznania), lecz także zdefiniował, w kontekście...

czytaj więcej

Jak ETPC oceniłby sprawę Snowdena

Przy okazji głośnej historii Amerykanina, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o inwigilacji niemal całej ludzkości przez rząd Stanów Zjednoczonych, warto przypomnieć wyrok ETPC ze stycznia 2013 r. w sprawie Bucur przeciwko Rumunii. Constantin Bucur, podobnie jak Edward Snowden, ujawnił informacje dotyczące inwigilacji obywateli....

czytaj więcej