Wydalony bez prawa do odpowiedzi na zarzuty

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował skargę Azara Orujova, cudzoziemca wydalonego na podstawie tajnych materiałów (skarga nr 15114/17, znajduje się TU). Przypomina ona bardzo głośną sprawę Ameera Alkhawlany, doktoranta UJ wydalonego w kwietniu 2017 r. Sprawa zawisła przed trybunałem dotyczy obywatela Azerbejdżanu,...

czytaj więcej

Próba samobójcza wymusiła reakcję

Do Strasburga trafiła kolejna sprawa o łamanie praw człowieka wobec cudzoziemców w Polsce. Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi sprawę umieszczenia cudzoziemców w strzeżonym ośrodku. Sprawa dotyczy obywateli Tadżykistanu (rodziców z dwójką małych dzieci urodzonych w latach 2014 i 2015), którzy w...

czytaj więcej

Niepełnosprawność a prawa rodzicielskie

Jak uwzględniać niepełnosprawność rodzica w kontaktach z dzieckiem? Na to pytanie musieli odpowiedzieć sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozpatrujący sprawę Nowakowski przeciwko Polsce (skarga nr 32407/03). Skarżący jest osobą niesłyszącą i niemówiącą. W sierpniu 2005 r. ożenił się on z A.N., która...

czytaj więcej

Wolność słowa podwójnie złamana

W ostatnim tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dwa wyroki przeciwko Polsce dotyczące wolności słowa i art. 10 Konwencji. Pierwsza sprawa Kurski p. Polsce (nr 26115/10) dotyczyła powództwa o ochronę dóbr osobistych jakie wytoczył ówczesnemu posłowie, dzisiaj Prezesowi TVP, wydawca gazety Wyborczej, Agora S.A. W maju...

czytaj więcej

Nie ma przymusu przesłuchania pokrzywdzonego w trakcie procesu

Radosław Przydział został skazany za gwałt na nieletniej. Ofiarą była Z.S., która w 2004 r. złożyła zawiadomienie, że dwa lata wcześniej, gdy miała 14 lat, została zgwałcona przez trzech mężczyzn w obecności czwartego. Psycholog, który badał dziewczynę, uznał, że jej zeznania są wysoce prawdopodobne oraz że ze względu...

czytaj więcej

Konwencja haska a prawa ojca

K.J. jest obywatelem polskim mieszkającym na stałe w Kent w Wielkiej Brytanii. W 2010 r. urodziła mu się córka poczęta w związku małżeńskim. W lipcu 2012 r. dziewczynka wraz z matką wyjechała (za zgodą mężczyzny) na wakacje do Polski. Po miesiącu kobieta poinformowała K.J., że nie zamierza wrócić na Wyspy, bo nigdy się tam...

czytaj więcej

Prawa ojca do kontaktu z dziećmi a konwencja haska

R.S., obywatel Polski mieszkający w Zurychu, poślubił M.S. We wrześniu 2008 r. kobieta zwróciła się do sądu o rozwód oraz przyznanie jej praw rodzicielskich na czas trwania postępowania. Zapowiedziała też, że w czasie swoich wakacji od 4 do 28 października będzie przebywać w Krakowie. R.S. wyraził zaś zgodę na...

czytaj więcej

Schroniska bez odwołania

Maksymilian Grabowski, nieletni obywatel Polski, został zatrzymany 7 maja 2012 r. pod zarzutem rozboju. Trafił do policyjnej izby dziecka. Wydział rodzinny i opiekuńczy Sądu Rejonowego w Krakowie wszczął postępowanie w sprawie i zadecydował na podstawie art. 27 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich o umieszczeniu...

czytaj więcej

Krytyka wymiaru sprawiedliwości częściowo dopuszczalna

Europejski Trybunał Praw Człowieka 13 stycznia 2015 r. wydał dwa orzeczenia odnoszące się do krytyki wymiaru sprawiedliwości przez dziennikarzy. Doszedł w nich jednak do różnych konkluzji. Pierwsze dotyczyło Mariana Maciejewskiego, który napisał w 2004 r. serię artykułów dla „Gazety Wyborczej” na temat nadużyć...

czytaj więcej

Dla rządu nigdy nie jest za późno

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka coraz rzadziej zapadają wyroki w sprawach polskich. W 2014 r. wydano ich jedynie 28. Rośnie jednak liczba decyzji o skreśleniu spraw z listy po zawarciu ugody lub w związku z jednostronną deklaracją złożoną przez rząd. W propozycji takiej władze przyznają się do naruszenia konwencji...

czytaj więcej