Państwo ma prawo się chronić przed narkotykami

Liczne skazania i brak silnych związków z krajem pobytu uzasadniają deportację. Taki wniosek wynika z wyroku ETPC z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Çabucak przeciwko Niemcom (skarga nr 18706/16). Skarżący – Yunus Çabucak, obywatel turecki urodzony i zamieszkujący na terenie Republiki Federalnej Niemiec od 1980 r., posiadający od...

czytaj więcej

Prywatność a archiwa internetowe mediów

Zakres ochrony danych osobowych w sieci, w tym w internetowych archiwach gazet, nadal wzbudza kontrowersje prawne i pozostaje do zdefiniowania przez sądy krajowe i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ten ostatni miał okazję po raz kolejny dookreślić relację pomiędzy obowiązkami wydawców a osobami, których dane są publikowane, na...

czytaj więcej

Rozpoznawalni przedsiębiorcy muszą mieć grubszą skórę i tolerować ostrzejszą krytykę

Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Fuchsmann p. Niemcom musiał się zmierzyć z pytaniem o prawo do zapomnienia (czyli usunięcia z internetu danej informacji) oraz zakres ochrony reputacji przedsiębiorców. (więcej…)

czytaj więcej

Co wolno w reklamie

Dieter Bohlen jest muzykiem i producentem artystycznym (sławę zyskał jako członek zespołu Modern Talking). W 2003 r. wydał książkę „Za kulisami”, która stała się podstawą kilku postępowań sądowych. W ich wyniku usunięto z publikacji obszerne fragmenty. W tym samym roku, w tygodniku „Der Spiegel” i dzienniku...

czytaj więcej

Trybunał o prowokacji policyjnej

Do Andreasa Furchta, obywatela Niemiec, zwrócili się w ramach działań operacyjnych nieujawniający się policjanci. Ich celem było dotarcie osób zamieszanych w handel narkotykami. Jedną z nich był partner handlowy Furchta. Policjanci podali się za biznesmenów zainteresowanych współpracą z podejrzanymi. Furcht obiecał przekazać...

czytaj więcej

Postępowanie przed sądem konstytucyjnym ma swoją specyfikę

W niedawno wydanym orzeczeniu w sprawie Peter przeciwko Niemcom (skarga nr 68919/10) Europejski Trybunał Praw Człowieka ocenił, czy trwające 4,5 roku postępowanie przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym (FTK) narusza gwarantowane przez art. 6 konwencji prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie oraz gwarantowane przez art. 13...

czytaj więcej

Adopcja zrywa biologiczne więzi

I.S., obywatelka Niemiec, w wyniku romansu zaszła w ciążę i urodziła w kwietniu 2000 r. bliźniaczki. Kobieta miała już wtedy dwójkę dzieci poczętych w związku małżeńskim. Pod presją m.in. męża trzy tygodnie po porodzie przekazała noworodki rodzinie zastępczej. W listopadzie 2000 r. podjęła decyzję o oddaniu ich do...

czytaj więcej

Opinii nie trzeba dowodzić

Jesienią bieżącego roku będziemy wybierać lokalnych włodarzy. Jest to zawsze okres wzmożonej debaty politycznej, w którą ochoczo angażują się media lokalne i krajowe. Jest to również czas, gdy rośnie liczba spraw o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych wytaczanych przez kandydatów na lokalnych polityków dziennikarzom oraz...

czytaj więcej