Ile wolności słowa podczas demonstracji?

Europejski Trybunał Praw Człowieka miał okazję odpowiedzieć na to pytanie, oceniając happening zorganizowany podczas demonstracji przeciwko monarchii w Hiszpanii. Dwóch mieszkańców Girony, Stren Taulats i Roura Capellera, podczas wizyty hiszpańskiego króla w ich mieście w 2007 r. podpaliło w akcie protestu dużą fotograię pary...

czytaj więcej

Podejrzany pracownik ma prawo do prywatności

W jednej z sieci supermarketów w Hiszpanii zauważono, iż dochodzi do regularnych kradzieży. Ponieważ podejrzenia padły na kasjerów, pracodawca zamontował kilka – część widocznych, część ukrytych – kamer nagrywających pracowników. Kasjerzy zostali powiadomieni tylko o widocznych kamerach. Te ukryte monitorowały pracę...

czytaj więcej

Trybunał o celibacie

Jose Antonio Fernandez Martinez był księdzem od 1961 r. W 1984 r. wystąpił do Watykanu o dyspensę w celibacie. Nie czekając na odpowiedź, rok później zawarł cywilny związek małżeński. W 1991 r. zatrudnił się jako nauczyciel religii w szkole państwowej w mieście Murcja. Jego umowa była odnawiana co roku. W listopadzie 1996 r....

czytaj więcej

Odpowiedzialność państwa w razie katastrofy naturalnej

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie wypowiadał się w sprawach związanych z ochroną środowiska. W swoim orzecznictwie potwierdzał, iż zanieczyszczenia w związku z emisją z fabryki, wysypiska i lotniska czy też narażenie na styczność z radioaktywnymi materiałami stanowią naruszenie prawa do prywatności,...

czytaj więcej

Ostrożnie z odbieraniem dziecka rodzinie

Państwo powinno chronić dziecko przed każdą formą krzywdy, która jest mu wyrządzana w rodzinie. Musi jednak także podejmować wysiłki na rzecz prawidłowego funkcjonowania tej rodziny, by umożliwić powrót do niej odebranego przez pracowników socjalnych małoletniego. Takiego zobowiązania nie dopełniła Hiszpania, naruszając...

czytaj więcej