Trybunał broni wolności osobistej adwokata

Adwokat Daniel François został wezwany do komisariatu w celu udzielenia pomocy prawnej nieletniemu zatrzymanemu w areszcie. Klient poinformował go, że był bity przez policjantów, o czym miały świadczyć ślady na twarzy. Adwokat sporządził notatkę oraz domagał się zbadania zatrzymanego przez lekarza. W związku z tymi żądaniami...

czytaj więcej

Prawo do eutanazji elementem prawa do życia?

W zeszłym tygodniu Europę obiegła wiadomość o wyroku Wielkiej Izby ETPC na temat prawa do eutanazji. Sprawa Lambert przeciwko Francji (skarga nr 46043/14) dotyczy „eutanazji pasywnej”, czyli odłączenia mężczyzny w stanie wegetatywnym od maszyn podtrzymujących życie. W prawie francuskim, jak i polskim, decyzję taką...

czytaj więcej

Realne prawo do lokalu socjalnego

Sprawa Tchokontio Happi była pierwszą zgłoszoną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargą przeciwko Francji, w której podniesiono zarzut braku realizacji decyzji sądu przyznającej prawo do uzyskania lokalu mieszkalnego (skarga nr 65829/12). Jedną z kwestii, które przeważyły przy uznaniu przez ETPC, iż doszło do...

czytaj więcej

Jak chronić prywatność spółki?

Odpowiednik polskiego Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji zwrócił się do sędziego z wnioskiem o przeszukanie i ewentualne zabezpieczenie biur dwóch operujących we Francji spółek: Vinci Construction France i GTM GCS. Urząd prowadził wobec nich postępowanie dotyczące nieuczciwych praktyk zagrażających konkurencji. Po...

czytaj więcej

Zrzeszenia również dla żandarmów

Jean-Hugues Matelly jest oficerem, który pracuje jako skarbnik zarządu żandarmerii w regionie Pikardii we Francji. Jest również badaczem w placówce francuskiego Narodowego Naukowego Centrum Badawczego. W kwietniu 2007 r. powstało forum internetowe Żandarmi i obywatele. Stanowiło administrowaną i moderowaną przestrzeń,...

czytaj więcej

Dłużnik wygrał w Strasburgu

  Bernard Milhau pozostawał w związku małżeńskim z D.P. od 1970 r. Para umówiła się na rozdzielność majątkową. D.P. w 2001 r. złożyła pozew o rozwód z winy męża, domagając się przyznania jej poszczególnych nieruchomości mężczyzny wartych ponad milion euro, z tytułu odszkodowania. Milhau posiadał liczne...

czytaj więcej

Prawa dzieci z wynajętych brzuchów

Niepłodne pary coraz częściej korzystają z nowych technologii i rozwiązań wspomagających prokreację. Jednym z nich jest możliwość transferu zarodka, powstałego z połączenia plemnika i komórki jajowej rodziców, do ciała matki zastępczej, której zadaniem jest donosić ciążę i urodzić dziecko. W Stanach Zjednoczonych i...

czytaj więcej

„Spadaj, żałosny głupku” nie znieważa prezydenta

  Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy znany jest z ostrego języka. Słowa „Casse-toi, pau’con” („Spadaj, żałosny głupku”) stały się sławne i podbiły internet. Polityk użył ich kilka lat temu, odpowiadając na odmowę podania mu ręki przez uczestnika corocznego spotkania władz z rolnikami. W wyroku w sprawie Eon...

czytaj więcej

Trybunał na wybiegu mody

W wyroku w sprawie Ashby Donald i inni p. Francji Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz pierwszy wskazał, że skazanie na podstawie prawa autorskiego za nielegalne upublicznianie i rozpowszechnianie fotografii może stanowić naruszenie swobody wypowiedzi zagwarantowanej w art. 10 konwencji o ochronie praw człowieka. To ważny sygnał...

czytaj więcej