Autonomiczne postępowanie dyscyplinarne

W 2011 r. jeden z pracowników medycznych wysłał do dyrektora szpitala w Bayonne skargę, wskazując na działania lekarza Bonnemaison polegające na wywołaniu śmierci terminalnie chorych pacjentów, bez wiedzy ich krewnych czy rodziny. Śmierć następowała za każdym razem kilka minut po opuszczeniu przez lekarza ich pokoju. Prawnik...

czytaj więcej

Krok w tył w prawach osób z niepełnosprawnoscią

Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Dupin p. Francji (skarga nr 2282/17), musiał zmierzyć się z konfliktem pomiędzy państwem a rodzicami co do ścieżki edukacyjnej dziecka. Sprawa dotyczyła matki dziecka z autyzmem, która chciała, by uczyło się ono w publicznej, ogólnodostępnej placówce. Z kolei państwo...

czytaj więcej

ETPC wyda pierwszą opinię doradczą

4 grudnia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął historyczną decyzję o przyjęciu do rozpoznania pytania prawnego od francuskiego Sądu Najwyższego S ąd zwrócił się do ETPC z pytaniami dotyczącymi statusu prawnego matki dziecka urodzonego w wyniku surogacji. Czy może być ona wpisana w akcie urodzenia dziecka jako...

czytaj więcej

Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna a prawa człowieka

Zagadnienie to było przedmiotem jednego z ostatnich orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Guelfucci przeciwko Francji. Podstawą skargi (nr 31038/12) były wydarzenia z lipca 1994 r. kiedy to Christine Guelfucci została wbrew swojej woli umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. Wcześniej zwierzała się osobom trzecim,...

czytaj więcej

Jaka ochrona dla korespondencji adwokata?

Na takie pytanie Europejski Trybunał Praw Człowieka odpowiedział na kanwie sprawy Laurent p. Francji (skarga nr 28798/13). Francuski adwokat reprezentował z urzędu dwóch oskarżonych, tymczasowo aresztowanych i eskortowanych przez policję na rozprawę. Po jednej z rozpraw dotyczących tymczasowego aresztowania prawnik czekał w...

czytaj więcej

Prawo do życia i procedury w szpitalu

Djamila Afiri i Mahamed Biddarri są rodzicami 14-letniej Ines, która choruje na miastenię, chorobę powodującą spadek napięcia mięśniowego prowadzący do zaburzeń oddechowych. W czerwcu 2017 r. dziewczynkę znaleziono nieprzytomną. W szpitalu w Nancy została podłączona do urządzeń podtrzymujących życie. Rodziców Ines...

czytaj więcej

Wolność słowa adwokata

  Bono jest adwokatem, obrońcą oskarżonego S.A., zatrzymanego w Damaszku 12 lipca 2003 r. za wspieranie działań terrorystycznych we Francji. 1 kwietnia 2004 r. sędzia francuski prowadzący sprawę S.A. wystosował list do władz syryjskich, w którym zwrócił się o możliwość przesłuchania podejrzanego. W maju 2004 r....

czytaj więcej

Antysemityzm naruszeniem istoty i ducha europejskiej konwencji

Po raz kolejny trybunał strasburski z całą stanowczością orzekł, że żadne treści o charakterze i wydźwięku antysemickim nie mogą korzystać z gwarancji wolności wypowiedzi. Co więcej, w wydanym 10 listopada 2015 r. wyroku w sprawie M’Bala M’Bala przeciwko Francji uznał, że próby uzyskania ochrony przez osobę takie...

czytaj więcej

Granica między prywatnym a publicznym życiem księcia

  Rodzina książęca z Monaco dostarczyła już sporo ciekawych strasburskich spraw dotyczących prywatności i wolności słowa. Główną inicjatorką skarg do trybunału była księżniczka Caroline Von Hannover, której zdjęcia z dziećmi, robione im podczas wspólnych spacerów czy zakupów, były regularnie publikowane w prasie....

czytaj więcej

Trybunał o utracie wartości nieruchomości

  Pan Couturon, obywatel Francji, jest właścicielem zamku oraz kompleksu budynków położonych na działce o powierzchni 27 hektarów. Nieruchomość od 1993 r. widnieje na liście zabytków. Część działki została wywłaszczona na potrzeby budowy autostrady A89 mającej połączyć Bordeaux z Clermont Ferrand. W październiku 2000...

czytaj więcej