OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Skarżący musi być zainteresowany wyrokiem w swojej sprawie

17-11-2016

Pochodząca z Serbii romska rodzina zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą na naruszenia przez władze Belgii zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania wynikającego z art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ponadto, powołując się na art. 13 (brak skutecznego środka...

czytaj więcej

Biznes i prawa człowieka

18-10-2016

Pozbawiony precyzyjnych podstaw prawnych wywiad gospodarczy stanowi naruszenie prawa do prywatności – uznał ETPC w wydanym 18 października 2016 r. wyroku w sprawie Vukota-Bojić przeciwko Szwajcarii (skarga nr 61838/10). W 1995 r. Savjeta Vukota-Bojić doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku drogowego. Jako...

czytaj więcej

Więzień ma prawo oszczędzać

13-09-2016

Dwóch osadzonych, Marek Siemaszko i Jan Olsztyński, zwróciło się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą dotyczącą ograniczania im dostępu do usług bankowych, co miało naruszyć art. 1 Protokołu 1 konwencji (prawo własności). (więcej…)

czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne nie może być karą dla dłużnika

30-08-2016

Antoni Mindek, obywatel Chorwacji, w 2003 r. i 2007 r. opublikował w lokalnej gazecie dwa artykuły na temat swojego sąsiada, oskarżając go o kradzież swojego domu i sadu. W odpowiedzi sąsiad wytoczył autorowi tekstów sprawę o ochronę dóbr osobistych i ją wygrał. (więcej…)

czytaj więcej

Skarga do trybunału tylko dla mocno zaangażowanych w sprawę

04-08-2016

W grudniu 2007 r. bułgarska telewizja wyemitowała dokument BBC pokazujący tragiczne warunki w ośrodku w Mogilinie, w którym przebywają dzieci z niepełnosprawnościami. Bułgarski Komitet Helsiński wystąpił do prokuratora generalnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wyjaśnienia całej sprawy. Śledztwo po kilku...

czytaj więcej

Bezwarunkowy zakaz głosowania w wyborach nieproporcjonalnym ograniczeniem praw skazanych

21-07-2016

W sprawie Kulinski i Sabev przeciwko Bułgarii (skarga nr 63849/09) trybunał po raz kolejny wypowiedział się na temat dopuszczalnych ograniczeń praw osób pozbawionych wolności. Po raz kolejny również orzekł w sposób sprzeczny z poglądami środowisk, które domagają się jak najbardziej restrykcyjnego traktowania skazanych. ...

czytaj więcej

Czy niejednolitość orzecznictwa narusza prawo do sądu?

19-07-2016

Z   tym pytaniem zmierzył się w ostatnim czasie Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując skargę Dragomira Cupary przeciwko Serbii. Sprawa u podstaw dotyczyła zmniejszenia Cuparze zasiłku dla bezrobotnych. Mężczyzna nie zgodził się z tą decyzją, kwestionując ją bezskutecznie na drodze sądowej. Swoją skargę do ETPC...

czytaj więcej

Jednostronne deklaracje pod kontrolą trybunału

05-07-2016

Przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zawisła ostatnio skarga Jeronovičs przeciwko Łotwie (nr 547/02) dotycząca nieludzkiego i poniżającego traktowania ze względu na warunki uwięzienia (art. 3 konwencji) oraz nierozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 konwencji). Skarżący w 2000 r. został skazany na 9...

czytaj więcej

Wolność słowa podwójnie złamana

05-07-2016

W ostatnim tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dwa wyroki przeciwko Polsce dotyczące wolności słowa i art. 10 Konwencji. Pierwsza sprawa Kurski p. Polsce (nr 26115/10) dotyczyła powództwa o ochronę dóbr osobistych jakie wytoczył ówczesnemu posłowie, dzisiaj Prezesowi TVP, wydawca gazety Wyborczej, Agora S.A. W maju...

czytaj więcej

Dziennikarz musi działać zgodnie z prawem

23-06-2016

Pan Brambilla jest dziennikarzem i redaktorem czasopisma wydawanego online w prowincji Lecco we Włoszech. W 2002 r. on i jego dwaj podwładni za pomocą radioodbiorników podsłuchali rozmowę policji i karabinierów o wykryciu składu nielegalnej broni. Cała trójka udała się na miejsce, gdzie została zatrzymana. Po przeszukaniu ich...

czytaj więcej