OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Dziennikarze mają prawo dostępu do parlamentu

09-02-2017

Podczas debaty nad budżetem Macedonii w 2013 roku część posłów opozycji zaczęła przeszkadzać w obradach i została usunięta z sali. Jednocześnie straż parlamentarna próbowała wyprosić przebywających na galerii dziennikarzy, proponując, aby przenieśli się w wyznaczone dla nich miejsce. Gdy dziennikarze odmówili, zostali...

czytaj więcej

Bezprawna inwigilacja narusza prywatność

07-02-2017

W zeszłym roku zostały przyjęte dwie ustawy (ustawa o policji i ustawa o działaniach antyterrorystycznych) umożliwiające szeroką inwigilację przez służby obywateli Polski i cudzoziemców. Oba akty nie przewidują skutecznej kontroli nad stosowaniem podsłuchów, jak również środków odwoławczych, z których obywatel mógłby...

czytaj więcej

Trybunał coraz mniej surowy wobec pośredników w internecie

07-02-2017

ETPC tworzy standard orzeczniczy związany z odpowiedzialnością pośredników internetowych za treści publikowane w komentarzach. Po kontrowersyjnym wyroku w sprawie Delfi p. Estonii, w której uznał, że zarabiający na internetowym portalu pośrednik ponosi odpowiedzialność za treści publikowane w komentarzach, nawet jeśli usunął...

czytaj więcej

Niepełnosprawność a prawa rodzicielskie

10-01-2017

Jak uwzględniać niepełnosprawność rodzica w kontaktach z dzieckiem? Na to pytanie musieli odpowiedzieć sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozpatrujący sprawę Nowakowski przeciwko Polsce (skarga nr 32407/03). Skarżący jest osobą niesłyszącą i niemówiącą. W sierpniu 2005 r. ożenił się on z A.N., która...

czytaj więcej

Integracja dzieci z mniejszości ponad swobodą wyznawania religii

10-01-2017

Skargę na ograniczenie ich wolności religijnej (gwarantowanej w art. 9 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) w sprawie Osmanoğlu i Sehabat Kocabaş p. Szwajcarii (skarga nr  29086/12) złożyli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rodzice – osoby pochodzenia tureckiego, wyznające islam –...

czytaj więcej

Immunitet to nie glejt

20-12-2016

Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się w sprawie polityka, któremu immunitet miał ułatwić uniknięcie odpowiedzialności za popełnione czyny. W 2006 r. litewska prokuratura wszczęła postępowanie o finansowe malwersacje wobec tamtejszej Partii Pracy. Viktor Uspaskich, założyciel i przewodniczący tej partii, po...

czytaj więcej

Czy postępowanie w sprawie unikania opodatkowania może naruszać prawa człowieka?

20-12-2016

Z tym pytaniem zmierzył się Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie ze skargi kancelarii prawnej Lindstrand Partners Advokatbyrå AB przeciwko Szwecji (skarga nr 18700/09) Sprawa dotyczyła przeszukania w siedzibie kancelarii do którego doszło na wniosek szwedzkiej skarbówki zainteresowanej transakcjami pomiędzy dwoma firmami, z...

czytaj więcej

Rencistka wygrywa w Strasburgu

13-12-2016

Belane Nagy jest obywatelką Węgier. Od maja 1975 r. do 1997 r. była zatrudniona i odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne. Od kwietnia 2001 r. nabyła uprawnienia do renty w związku z orzeczonym 67-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, trwałą niepełnosprawnością i przepracowaniem minimalnej liczby lat. Stan zdrowia kobiety...

czytaj więcej

Ile wolności słowa dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego?

08-12-2016

Podczas gdy w Polsce trwa kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego i zmieniane jest prawo dotyczące statusu sędziego, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący usunięcia w Bośni i Hercegowinie orzecznika ze stanowiska. Krstan Simic został wybrany na sędziego trybunału konstytucyjnego w czerwcu 2007 r. Zanim objął...

czytaj więcej

Sąd nie może uprzywilejowywać w procesie żadnej ze stron

29-11-2016

Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał ostatnio odpowiedzieć na pytanie, jakie zasady rzetelności obowiązują w postępowaniu cywilnym (skarga nr 24221/13). W maju 1995 r. kilku zakapturzonych mężczyzn dokonało grabieży w domu państwa Z. Policja wszczęła postępowanie karne, ale szybko je umorzono z powodu niewykrycia...

czytaj więcej