OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Opieszałość władzy publicznej narusza prawa człowieka

26-11-2013

Pod koniec listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Wereda przeciwko Polsce (skarga nr 54727/08), stwierdzając naruszenie art. 5 konwencji, który gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa publicznego. Skargę do ETPC wniósł Henryk Wereda, polski oficer Marynarki Wojennej. 5 lutego 2006 r. został on...

czytaj więcej

Dziennikarzu, rzetelność to podstawa

26-11-2013

W „Tygodniku Nieklerykalnym fakty i Mity” z października 2007 r. na pierwszej stronie umieszczono informację, że ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro „toleruje handlarza narkotyków” w łódzkiej prokuraturze, osobę powiązaną ze światem przestępczym, która miała pomagać swojemu mężowi nabywać używki,...

czytaj więcej

Tymczasowy areszt tylko dobrze uzasadniony

19-11-2013

Skarżący Karol el Kashif został w 2010 r. skazany na podstawie art. 108 k.k.s. w postępowaniu uproszczonym na grzywnę w wysokości 2000 zł za nielegalne gry hazardowe w internecie. el Kashif odwołał się od  wyroku, ale ani on, ani jego adwokat nie stawili się na rozprawę apelacyjną przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd...

czytaj więcej

Nagość prawnie chroniona

12-11-2013

Eliza Söderman w wieku 14 lat odkryła, że jej ojczym próbował sfilmować ją nago, ukrywając w łazience sprzęt do nagrywania. Kamera była ustawiona w kierunku wejścia do łazienki i kadrowała miejsce, w którym dziewczynka miała zwyczaj rozbierać się przed kąpielą. Matka Elizy po odkryciu sprzętu zniszczyła nagranie, nim...

czytaj więcej

Rodzina niejedno ma imię

07-11-2013

Mogą ją tworzyć także osoby pozostające w związku jednopłciowym, które korzystają z ochrony na gruncie art. 8 konwencji – uznał ETPC, rozpatrując sprawę Vallianatos i inni przeciwko Grecji. W Grecji w listopadzie 2008 r. weszła w życie ustawa regulująca związki cywilne. Umożliwia wstąpienie w taki związek tylko osobom...

czytaj więcej

Dom niejedno ma imię

17-10-2013

Tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując skargę 25 wędrownych osadników z północnej Francji. Departament Val d’Oise od wielu lat stanowił przyczółek dla 2 tys. Romów. Mieszkali oni w kilkuset przyczepach, z których większość parkowała wbrew planom zagospodarowania przestrzennego i bez pozwoleń. Wśród...

czytaj więcej

Dyskryminacja osoby zakażonej wirusem HIV

03-10-2013

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie I.B. p. Grecji (skarżący występował anonimowo) uznał, że zwolnienie z pracy ze względu na zakażenie wirusem HIV stanowi naruszenie prawa do prywatności oraz dyskryminację (art. 8 i 14 konwencji). I.B. był zatrudniony w greckiej fi rmie jubilerskiej. Na początku 2005 r. podzielił...

czytaj więcej

Ochrona przed możliwym naruszeniem praw jednostki

05-09-2013

W niejednogłośnym wyroku z 5 września 2013 r. w sprawie I. przeciwko Szwecji ETPC stanął po stronie czeczeńskiej rodziny, która, po odmowie udzielenia azylu, miała być deportowana do Rosji. Skarżący – małżeństwo z dzieckiem – opuściło Rosję w wyniku prześladowań. Miały one być karą za pracę pana I. w charakterze...

czytaj więcej

Prawo wydawcy do odmowy publikacji reklamy

14-08-2013

  W sprawie Remuszko przeciwko Polsce ETPC musiał rozważyć prawo do wolności słowa reklamodawcy na tle takich wartości jak swoboda redakcyjna i wolność ekonomiczna reklamobiorcy.   Były dziennikarz Stanisław Remuszko w 1999 r. napisał książkę „Gazeta Wyborcza. Początki i okolice”. Przedstawia ona w niekorzystnym...

czytaj więcej

Nie dla działalności organizacji skrajnych

07-08-2013

Kiedy europejską prasę zaczęły obiegać zdjęcia defilujących przez Budapeszt umundurowanych i wykrzykujących antyromskie hasła oddziałów Ruchu Gwardii Węgierskiej, coraz wyraźniej wskazywano na neonazistowski i neofaszystowski charakter organizacji będącej bojówką skrajnie nacjonalistycznej partii Jobbik i Stowarzyszenia...

czytaj więcej