OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Dyskusja o in vitro ze strasburskim tłem

28-08-2012

W związku ze stanowiskiem Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny w minionym tygodniu na nowo rozgorzała dyskusja na temat ram prawnych dla zapłodnienia pozaustrojowego. Warto zatem przypomnieć wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Costa i Pavan przeciwko Włochom z sierpnia zeszłego roku. Skarżącymi była para obywateli...

czytaj więcej

Trybunał wśród tureckich demonstrantów

27-11-2008

Problem wolności zgromadzeń w Turcji, w kontekście ostatnich wydarzeń na placu Taksim, jest szczególnie aktualny. Niewątpliwie sposób, w jaki władze tureckie traktują demonstrujących na placu obywateli będzie przedmiotem postępowań sądowych, z których wiele znajdzie zapewne ostateczne rozstrzygnięcie w trybunale strasburskim....

czytaj więcej

Odszkodowanie dla ofiar konfliktu na Cyprze

10-05-2001

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Wielkiej Izby z 12 maja 2014 r. (skarga nr 25781/94) wypowiedział się co do wielkości zadośćuczynienia i odszkodowania, które Turcja powinna wypłacić Cyprowi w związku z łamaniem praw człowieka. Jest to kontynuacja orzeczenia wydanego 13 lat wcześniej na podstawie skargi...

czytaj więcej