OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Autonomia Kościoła ponad wolnością zrzeszania się

09-07-2013

Odmowa rejestracji związku zawodowego duchownych nie narusza konwencji. Tak orzekła Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wydając w lipcu wyrok w sprawie Sindicatul „Păstorul cel Bun” przeciwko Rumunii. Podstawą wniesienia skargi do ETPC była nieudana próba zarejestrowania związku zawodowego przez kilkunastu...

czytaj więcej

Konwencja zmodyfikowana

26-06-2013

Dwa dni temu, 24 czerwca 2013 r., został otwarty do podpisu protokół 15 do europejskiej konwencji praw człowieka. Jest on wynikiem trzyletnich prac reformatorskich, przypieczętowanych w maju 2012 r. deklaracją z Brighton, mających na celu przeciwdziałanie wydłużaniu się procedury przed ETPC i wieloletnim oczekiwaniom na wyrok po...

czytaj więcej

Kontrola operacyjna pod społecznym nadzorem

25-06-2013

   Batalia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o udostępnienie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych na temat kontroli operacyjnej trwała ponad trzy lata. Gdy w 2009 r. fundacja zapytała CBA o liczbę stosowanych podsłuchów, biuro zasłoniło się tajemnicą. Sprawa przeszła wszystkie instancje administracyjne i ostatecznie w...

czytaj więcej

Ostrożnie z danymi medycznymi

06-06-2013

Przekonała się o tym Federacja Rosyjska po niedawnym wyroku w sprawie Awilkina i inni. Skarżącymi było czterech członków organizacji religijnej Świadków Jehowy z Petersburga, którzy zarzucili Rosji naruszenie prawa do prywatności i życia rodzinnego (art. 8) oraz zakazu dyskryminacji (art. 14). Zainteresowani odmówili poddania...

czytaj więcej

Ogólna decyzja o niedopuszczalności skarg do ETPC przypieczętowała ustawę „dezubekizacyjną”

14-05-2013

Trybunał rozprawił się w zeszłym tygodniu ze skargami 1628 pracowników Służby Bezpieczeństwa w latach 1944–1990 (Cichopek i inni przeciwko Polsce). Wydanie łącznej decyzji o niedopuszczalności, obejmującej tak liczną grupę spraw, niewątpliwie skutecznie przyczyniło się do odciążenia trybunału, który boryka się z dużymi...

czytaj więcej

Wolność słowa, prawa zwierząt i płatne reklamy

22-04-2013

  Wyrok, który zapadł 22 kwietnia i który wyraźnie podzielił sędziów orzekających w składzie Wielkiej Izby ETPC (aż 8 zdań odrębnych), jest kolejnym elementem bogatego dorobku orzeczniczego trybunału w obszarze wyznaczania granic pomiędzy wolnością wypowiedzi o charakterze politycznym a dopuszczalnymi jej ograniczeniami....

czytaj więcej

Strasburg znów na straży tajemnicy dziennikarskiej

18-04-2013

Przeszukanie przez policję redakcji gazety i żądanie wydania dokumentów, które posłużyły do przygotowania artykułu prasowego, powinno być środkiem ostatecznym i stosowanym z rozwagą – stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku w sprawie Saint-Paul Luxemburg SA przeciwko Luksemburgowi (skarga nr 26419/10). To ważne...

czytaj więcej

Immunitet państwa pod lupą trybunału

14-03-2013

Immunitet państwa jest jedną z zasad prawa międzynarodowego, zgodnie z którą żadne państwo nie może podlegać sądom obcego państwa. Już kilkakrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał rozstrzygnąć, czy zbyt restrykcyjne stosowanie tej reguły nie ogranicza prawa jednostek do sądu. W wyroku z 2010 r. w sprawie Cudak...

czytaj więcej

Ingerencja w wolność w obronie demokracji

14-03-2013

Niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kasymakhunov i Saybatalov przeciwko Rosji dotyczy dwóch różnych, choć podobnie doniosłych kwestii: obowiązków państw w zakresie właściwego informowania o wprowadzanych zmianach prawa i decyzjach władzy sądowniczej oraz możliwości powoływania się przez jednostkę...

czytaj więcej

„Spadaj, żałosny głupku” nie znieważa prezydenta

14-03-2013

  Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy znany jest z ostrego języka. Słowa „Casse-toi, pau’con” („Spadaj, żałosny głupku”) stały się sławne i podbiły internet. Polityk użył ich kilka lat temu, odpowiadając na odmowę podania mu ręki przez uczestnika corocznego spotkania władz z rolnikami. W wyroku w sprawie Eon...

czytaj więcej