OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Zakaz noszenia brody naruszeniem prawa do prywatności

14-06-2016

Naruszenie praw człowieka kojarzy się najczęściej z czymś bardzo poważnym, dotkliwym. Tymczasem może nim być także zakaz noszenia brody obowiązujący w litewskim zakładzie karnym. Jest to konsekwencja szerokiej interpretacji prawa do prywatności. W omawianej sprawie skarżący, Rimantas Biržietis, w okresie od listopada 2006 r. do...

czytaj więcej

Podsłuch tylko w celu przewidzianym prawem

07-06-2016

W 2007 r. prokuratura w Stambule wszczęła postępowanie karne wobec organizacji zwanej Ergenekon, której członkowie rzekomo angażowali się w działalność mającą na celu dokonanie zamachu stanu w Turcji. W kilka miesięcy po rozpoczęciu śledztwa przeszukano biura jednej z partii politycznych, konfiskując dokumenty zawierające dane...

czytaj więcej

Trybunał o wpływie zasady rządów prawa na prawo wyborcze

24-05-2016

Okazją do zabrania głosu przez ETPC na ten temat była skarga (nr 41683/06) dwóch byłych serbskich parlamentarzystów, Gorana Paunovicia i Kseniji Milivojevicia, którzy utracili mandaty. Ostatecznie drugi skarżący wycofał skargę, więc trybunał orzekał tylko o sprawie Paunovicia. (więcej…)

czytaj więcej

Nie ma przymusu przesłuchania pokrzywdzonego w trakcie procesu

24-05-2016

Radosław Przydział został skazany za gwałt na nieletniej. Ofiarą była Z.S., która w 2004 r. złożyła zawiadomienie, że dwa lata wcześniej, gdy miała 14 lat, została zgwałcona przez trzech mężczyzn w obecności czwartego. Psycholog, który badał dziewczynę, uznał, że jej zeznania są wysoce prawdopodobne oraz że ze względu...

czytaj więcej

Szemrany biznesman a ochrona mienia

17-05-2016

Nieruchomości Antuna Džinica, obywatela Chorwacji, zostały zajęte w związku z toczącym się wobec niego postępowaniem karnym. Chodziło o zabezpieczenie prawdopodobnej konfiskaty mienia w razie skazania biznesmena, któremu zarzucono nadużycia i przywłaszczenie majątku spółki. Džinić podnosił jednak, że wartość rynkowa...

czytaj więcej

Kontradyktoryjność elementem rzetelnego postępowania

03-05-2016

Elena Alexe jest rumuńską obywatelką, urodzoną w Galati. W 1945 r. jej matkę pozbawiono budynku mieszkalnego. Alexe podjęła starania w celu odzyskania nieruchomości. W lutym 2006 r. uzyskała ostateczny wyrok sądu, który zwracał jej budynek oraz wskazywał, że został on bezprawnie wywłaszczony, a następnie sprzedany innemu...

czytaj więcej

Trybunał o poszanowaniu mniejszości religijnych

26-04-2016

Grupa tureckich alawitów w 2005 r. wystąpiła do premiera Turcji skarżąc się, że departament spraw religijnych współpracuje tylko z jedną religią – muzułmańską, pomijając pozostałe, w tym tę wyznawaną przez ich mniejszość. Wskazali, że miejsca ich kultu, tzw. cemevis, nie są budowane, alawici nie otrzymują też wsparcia...

czytaj więcej

Tajemnica śledztwa czy interes społeczny

29-03-2016

Pan Begat jest szwajcarskim dziennikarzem. W 2003 r. opublikował artykuł dotyczący postępowania karnego wobec M.B., motocyklisty, który wjechał w grupę przechodniów, zabijając trzy osoby i raniąc osiem. W tekście znalazł się szczegółowy opis wydarzenia oraz streszczenie pytań, jakie zostały zadane M.B. podczas postępowania i...

czytaj więcej

Sprawcy będący dziećmi mają swoje prawa

23-03-2016

Ivan Blokhin urodził się w 1992 r. w Nowosybirsku. Chłopcem od 2004 r., po pozbawieniu rodziców praw rodzicielskich, opiekował się dziadek. Dziecko cierpiało na ADHD i problemy urologiczne, było też pod stałą opieką neurologa i psychiatry. Kilkakrotnie wszczynano wobec niego postępowania karne, które umarzano ze względu na jego...

czytaj więcej

Prawo do udogodnień bytowych

22-03-2016

Pan Guberina jest obywatelem Chorwacji. W 2003 r. urodził mu się syn z porażeniem mózgowym. Dziecko zostało uznane w 2008 r. przez służby socjalne za niepełnosprawne w stopniu pełnym. W 2006 r. Guberina kupił dom w miejscowości Samobor. Mieszkanie w Zagrzebiu, które posiadał od kilku lat, nie było odpowiednie dla osób...

czytaj więcej