OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Immunitet to nie glejt

20-12-2016

Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się w sprawie polityka, któremu immunitet miał ułatwić uniknięcie odpowiedzialności za popełnione czyny. W 2006 r. litewska prokuratura wszczęła postępowanie o finansowe malwersacje wobec tamtejszej Partii Pracy. Viktor Uspaskich, założyciel i przewodniczący tej partii, po...

czytaj więcej

Czy postępowanie w sprawie unikania opodatkowania może naruszać prawa człowieka?

20-12-2016

Z tym pytaniem zmierzył się Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie ze skargi kancelarii prawnej Lindstrand Partners Advokatbyrå AB przeciwko Szwecji (skarga nr 18700/09) Sprawa dotyczyła przeszukania w siedzibie kancelarii do którego doszło na wniosek szwedzkiej skarbówki zainteresowanej transakcjami pomiędzy dwoma firmami, z...

czytaj więcej

Rencistka wygrywa w Strasburgu

13-12-2016

Belane Nagy jest obywatelką Węgier. Od maja 1975 r. do 1997 r. była zatrudniona i odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne. Od kwietnia 2001 r. nabyła uprawnienia do renty w związku z orzeczonym 67-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, trwałą niepełnosprawnością i przepracowaniem minimalnej liczby lat. Stan zdrowia kobiety...

czytaj więcej

Ile wolności słowa dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego?

08-12-2016

Podczas gdy w Polsce trwa kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego i zmieniane jest prawo dotyczące statusu sędziego, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący usunięcia w Bośni i Hercegowinie orzecznika ze stanowiska. Krstan Simic został wybrany na sędziego trybunału konstytucyjnego w czerwcu 2007 r. Zanim objął...

czytaj więcej

Sąd nie może uprzywilejowywać w procesie żadnej ze stron

29-11-2016

Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał ostatnio odpowiedzieć na pytanie, jakie zasady rzetelności obowiązują w postępowaniu cywilnym (skarga nr 24221/13). W maju 1995 r. kilku zakapturzonych mężczyzn dokonało grabieży w domu państwa Z. Policja wszczęła postępowanie karne, ale szybko je umorzono z powodu niewykrycia...

czytaj więcej

Skarżący musi być zainteresowany wyrokiem w swojej sprawie

17-11-2016

Pochodząca z Serbii romska rodzina zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą na naruszenia przez władze Belgii zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania wynikającego z art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ponadto, powołując się na art. 13 (brak skutecznego środka...

czytaj więcej

Biznes i prawa człowieka

18-10-2016

Pozbawiony precyzyjnych podstaw prawnych wywiad gospodarczy stanowi naruszenie prawa do prywatności – uznał ETPC w wydanym 18 października 2016 r. wyroku w sprawie Vukota-Bojić przeciwko Szwajcarii (skarga nr 61838/10). W 1995 r. Savjeta Vukota-Bojić doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku drogowego. Jako...

czytaj więcej

Więzień ma prawo oszczędzać

13-09-2016

Dwóch osadzonych, Marek Siemaszko i Jan Olsztyński, zwróciło się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą dotyczącą ograniczania im dostępu do usług bankowych, co miało naruszyć art. 1 Protokołu 1 konwencji (prawo własności). (więcej…)

czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne nie może być karą dla dłużnika

30-08-2016

Antoni Mindek, obywatel Chorwacji, w 2003 r. i 2007 r. opublikował w lokalnej gazecie dwa artykuły na temat swojego sąsiada, oskarżając go o kradzież swojego domu i sadu. W odpowiedzi sąsiad wytoczył autorowi tekstów sprawę o ochronę dóbr osobistych i ją wygrał. (więcej…)

czytaj więcej

Skarga do trybunału tylko dla mocno zaangażowanych w sprawę

04-08-2016

W grudniu 2007 r. bułgarska telewizja wyemitowała dokument BBC pokazujący tragiczne warunki w ośrodku w Mogilinie, w którym przebywają dzieci z niepełnosprawnościami. Bułgarski Komitet Helsiński wystąpił do prokuratora generalnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wyjaśnienia całej sprawy. Śledztwo po kilku...

czytaj więcej