Prawo do życia (art. 2)

Wypchnięcie z rynku narusza prawo własności

16-10-2018

Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy Könyv-Tár Kft i inni p. Węgrom wskazał po raz kolejny, że utrata klientów może prowadzić do naruszenia prawa własności. Skarżącymi w sprawie są trzy węgierskie firmy zajmujące się sprzedażą i dystrybucją podręczników szkolnych. W 2011 i 2012 r. parlament wprowadził...

czytaj więcej

Prawo do życia i procedury w szpitalu

23-01-2018

Djamila Afiri i Mahamed Biddarri są rodzicami 14-letniej Ines, która choruje na miastenię, chorobę powodującą spadek napięcia mięśniowego prowadzący do zaburzeń oddechowych. W czerwcu 2017 r. dziewczynkę znaleziono nieprzytomną. W szpitalu w Nancy została podłączona do urządzeń podtrzymujących życie. Rodziców Ines...

czytaj więcej

Państwo nie może ignorować skarg wyborczych

06-06-2017

Taka konkluzja wynika z wydanego30 maja 2017 r. wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Davydov i inni przeciwko Rosji (skarga nr 75947/11). Sprawa ta dotyczyła wyborów lokalnych i krajowych. Grupa skarżących, z której część należała do opozycyjnej partii Spraverdlivaya Rossiya (SR), zarzuciła, że w trakcie...

czytaj więcej

Czy postępowanie w sprawie unikania opodatkowania może naruszać prawa człowieka?

20-12-2016

Z tym pytaniem zmierzył się Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie ze skargi kancelarii prawnej Lindstrand Partners Advokatbyrå AB przeciwko Szwecji (skarga nr 18700/09) Sprawa dotyczyła przeszukania w siedzibie kancelarii do którego doszło na wniosek szwedzkiej skarbówki zainteresowanej transakcjami pomiędzy dwoma firmami, z...

czytaj więcej

Skarga do trybunału tylko dla mocno zaangażowanych w sprawę

04-08-2016

W grudniu 2007 r. bułgarska telewizja wyemitowała dokument BBC pokazujący tragiczne warunki w ośrodku w Mogilinie, w którym przebywają dzieci z niepełnosprawnościami. Bułgarski Komitet Helsiński wystąpił do prokuratora generalnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wyjaśnienia całej sprawy. Śledztwo po kilku...

czytaj więcej

Prawo do życia a efektywne śledztwo

08-03-2016

Tadeusz Kalicki urodził się i mieszka w Wieliczce. Jego brat, J.K., pracował jako nocny stróż na stacji autobusowej w Krakowie. 12 listopada 2003 r. J.K. został przewieziony nad ranem do szpitala, po tym jak jego ubranie się zapaliło. Dwa tygodnie później w wyniku odniesionych ran mężczyzna zmarł. Prokuratura pod koniec 2004 r....

czytaj więcej

Państwo powinno chronić przed katastrofami

17-11-2015

Spółka V.G. Arsa Ofisi została oskarżona o spowodowanie śmierci kilkunastu osób w związku z zawaleniem się budynku, którego była konstruktorem. Materiał użyty do budowy nie spełniał bowiem wymogów jakości. Do tragedii doszło w Çınarcık, mieście położonym w regionie Turcji, który jest oznaczony jako „strefa...

czytaj więcej

Państwo odpowiada za życie i zdrowie osadzonych

06-10-2015

Wobec kilkudziesięciu osadzonych w więzieniu Ulucanlar w Ankarze oraz ich rodzin Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł naruszenie prawa do życia oraz zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania. To sedno wyroku w sprawie Kavaklıoğlu i inni przeciwko Turcji. Podłożem wydarzeń, które doprowadziły do wydania...

czytaj więcej

Prawo do eutanazji elementem prawa do życia?

05-06-2015

W zeszłym tygodniu Europę obiegła wiadomość o wyroku Wielkiej Izby ETPC na temat prawa do eutanazji. Sprawa Lambert przeciwko Francji (skarga nr 46043/14) dotyczy „eutanazji pasywnej”, czyli odłączenia mężczyzny w stanie wegetatywnym od maszyn podtrzymujących życie. W prawie francuskim, jak i polskim, decyzję taką...

czytaj więcej

Publiczna służba zdrowia pod lupą trybunału

27-04-2015

Brak udzielenia pomocy medycznej noworodkowi narusza art. 2 konwencji, czyli prawo do życia – orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ze skargą do ETPC (nr 24109/07, sprawa Asiye Genc przeciwko Turcji) zwróciła się para rodziców, których nowo narodzone dziecko zmarło w karetce. Maluch urodził się w 36. tygodniu ciąży...

czytaj więcej