Prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13)

Mowa nienawiści musi być ścigana

14-01-2020

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Beizaras i Levickas p. Litwie (skarga nr 41288/15) odważnie i stanowczo sprzeciwił się mowie homofobicznej na Facebooku. Jednocześnie wytknął Litwie brak środka odwoławczego, który skutecznie chroniłby prawa osób pokrzywdzonych mową nienawiści. Dwóch skarżących homoseksualistów...

czytaj więcej

Godne warunki dla imigrantów

28-02-2019

W ostatnim czasie Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał serię wyroków dotyczących traktowania cudzoziemców, w szczególności uchodźców, wskazując na obowiązki państw członkowskich do ich godnego przyjęcia i zapewnienia odpowiednich warunków bytowych. Wiele naruszeń konwencji stwierdził na kanwie dotyczącej sposobu...

czytaj więcej

Bezprawna inwigilacja narusza prywatność

07-02-2017

W zeszłym roku zostały przyjęte dwie ustawy (ustawa o policji i ustawa o działaniach antyterrorystycznych) umożliwiające szeroką inwigilację przez służby obywateli Polski i cudzoziemców. Oba akty nie przewidują skutecznej kontroli nad stosowaniem podsłuchów, jak również środków odwoławczych, z których obywatel mógłby...

czytaj więcej

Skarżący musi być zainteresowany wyrokiem w swojej sprawie

17-11-2016

Pochodząca z Serbii romska rodzina zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą na naruszenia przez władze Belgii zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania wynikającego z art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ponadto, powołując się na art. 13 (brak skutecznego środka...

czytaj więcej

Podsłuch tylko w celu przewidzianym prawem

07-06-2016

W 2007 r. prokuratura w Stambule wszczęła postępowanie karne wobec organizacji zwanej Ergenekon, której członkowie rzekomo angażowali się w działalność mającą na celu dokonanie zamachu stanu w Turcji. W kilka miesięcy po rozpoczęciu śledztwa przeszukano biura jednej z partii politycznych, konfiskując dokumenty zawierające dane...

czytaj więcej

Trybunał o wpływie zasady rządów prawa na prawo wyborcze

24-05-2016

Okazją do zabrania głosu przez ETPC na ten temat była skarga (nr 41683/06) dwóch byłych serbskich parlamentarzystów, Gorana Paunovicia i Kseniji Milivojevicia, którzy utracili mandaty. Ostatecznie drugi skarżący wycofał skargę, więc trybunał orzekał tylko o sprawie Paunovicia. (więcej…)

czytaj więcej

Gdzie należy dochodzić odpowiedzialności za zniesławienie w TV?

01-03-2016

Z tym pytaniem zmierzył się ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując sprawę obywatela Szwecji Raji Arlewina. W wyemitowanym w Szwecji programie telewizyjnym mężczyzna został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w branży medialnej. W konsekwencji, czując się zniesławionym, wniósł...

czytaj więcej

Kto łamie prawa człowieka w Górskim Karabachu

16-06-2015

Po rozpadzie ZSRR powstała Republika Górskiego Karabachu (RGK), obejmująca tereny zamieszkałe w większości przez Ormian, oraz region Shahumyan należący tradycyjnie do Azerbejdżanu. W 1991 r. odbyło się referendum, zbojkotowane przez Azerów, na podstawie którego doszło do secesji RGK od Azerbejdżanu. To wywołało konflikt...

czytaj więcej

Porody po strasbursku

19-12-2014

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał kolejny wyrok z zakresu praw reprodukcyjnych. W sprawie Hanzelkovie przeciwko Czechom (skarga nr 43643/10) matka w kilka godzin po porodzie, który odbył się bez komplikacji, pomimo sprzeciwu personelu medycznego, zdecydowała się na własne ryzyko opuścić szpital. Dyżurujący lekarz...

czytaj więcej

Postępowanie przed sądem konstytucyjnym ma swoją specyfikę

04-09-2014

W niedawno wydanym orzeczeniu w sprawie Peter przeciwko Niemcom (skarga nr 68919/10) Europejski Trybunał Praw Człowieka ocenił, czy trwające 4,5 roku postępowanie przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym (FTK) narusza gwarantowane przez art. 6 konwencji prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie oraz gwarantowane przez art. 13...

czytaj więcej